Zápis z výborové schůze konané 26. ledna 2010

Čtvrtek, 14 Duben 2011 00:00 Správce
Tisk

Program:

Přítomni:
Nečas Petr, Horský Radim, Vladík Josef, Vladík Josef ml., Kakáč Tomáš, Kakáč Zdenek, Horský Jindřich, Šindelka René, Kakáč Jan, Ditrich Mojmír, Štolpa Antonín, Nečas Alois, Horský Josef

Omluveni:
Meluzín Radek, Kopal Petr, Kovaříková Petra, Nečas Ladislav


ad 1: Schůze se konala v hasičské klubovně, v 18:00 ji zahájil a řídil starosta sboru Petr Nečas.

ad 2: Výroční valná hromada se uskutečnila 27. 12. 2009, zúčastnilo se jí 52 členů a 17 hostů. Podle stanov SHČMS proběhla volba výboru SDH Vavřinec na období 2010 až 2015, včetně volby starosty a následně na ustavující schůzi se konala volba dalších funkcionářů sboru. Nově zvolený výbor má 17 členů. Organizační zajištění valné hromady, příprava jednotlivých zpráv, zajištění občerstvení, prodeje, promítání po valné hromadě jsme zhodnotili jako vydařené a všem kdo se podíleli na zajištění a průběhu valné hromady patří poděkování. Stav členské základny SDH Vavřinec je po výběru členských příspěvků na rok 2010 následující:
92 členů nad 18 roků, z toho 16 žen
4 dorostenci a 11 žáků, celkem má sbor 107 členů

V letošním roce navštívíme 4 členy, při příležitosti jejich životního jubilea.

13. ledna byly na okresní sdružení hasičů v Blansku odevzdány členské příspěvky na rok 2010, změny v členské základně sboru, dále: registrační list kolektivu mladých hasičů, hlášení o činnosti sboru za rok 2009 a zpráva o výroční valné hromadě. Na HZS Jmk územní odbor Blansko byla předána aktualizace techniky a výzbroje naší jednotky a zároveň velitel podal žádost o školení strojníků a velitelů na rok 2010.

ad 3: Vzhledem k finančním možnostem obce na rok 2010, výbor SDH rozhodl o požadavcích na obec pro letošní rok následovně: Zajištění nákupu pohonných a provozních hmot na běžný provoz techniky, udržení techniky v řádném technickém stavu a plné provozuschopnosti. Zajištění školení řidičů, strojníků a velitelů. Pojištění členů zásahové jednotky. Na nákup nové výzbroje a vybavení požadavek nevznášíme. Žádost je postavena na základě zajištění běžného a základního chodu jednotky, provozuschopnosti techniky, udržování výzbroje a výstroje na současném stavu. Dále, po dohodě se starostou obce bude do konce měsíce září podána žádost na Jmk o dotaci na výměnu okna a radiátoru ve zbrojnici. V případě poskytnutí dotace by se tato činnost financovala v roce 2011. 12.1. jsme na obec doložili vyúčtování dotace na činnost sboru v roce 2009, finanční částka 6. 000,- Kč byla na sbor převedena 30. prosince 2009

ad 4: rozdělení péče o techniku, výzbroj a výstroj Strojníci Kakáč Tomáš a Nečas Pavel: Zajištění péče o PPS 12 a Plovoucí čerpadlo, tj. provádění pravidelných kontrol techniky a provozuschopnosti, zajištění základní údržby. Další rozdělení techniky bude provedeno v nejbližší době při svolání zásahové jednotky. Za zajištění odpovídá starosta a velitel. V oblasti prevence jsme se shodli, že je potřeba zajistit rozvoj prevence v rámci platné legislativy ( výchovná činnost, informativní činnost pro veřejnost, provádět osvětu)

ad 5: Různé:
Potvrzení termínu konání XI. ročníku soutěže žáků o Pohár SDH Vavřinec na 15. 5. 2010
Velitel informoval o průběhu opravy a předělání podvozku pod PS 12, opravu provádí pan Skoták z Veselice, dále velitel informoval o plánovaných školeních v letošním roce, zajišťuje termín školení řidičů v autoškole Václav Nečas Boskovice.
Jan Kakáč informoval výbor o zpracovávání historie sboru a o plánu sestavení pracovní skupiny, která by se příští zimu intenzivně věnovala zpracovávání historie.
7.2. v 9:00 se uskuteční výroční valná hromada okrsku Sloup, jednání bude zastoupeno čtyřmi členy výboru našeho sboru.
Aktualizaci internetových stránek bude provádět Petr Kopal. Do současnosti se této činnosti věnoval Jan Ďugoš, který od začátku stránky našeho sboru vytvářel.

ad 6: V 19:30 starosta sboru poděkoval členům výboru za účast na výborové schůzi a ukončil jednání.

 

Aktualizováno Pondělí, 25 Duben 2011 19:26