SDH Vavřinec

---------------------------------------

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Plán činnost SDH Vavřinec na rok 2010

Email Tisk PDF

Základním posláním Sboru dobrovolných hasičů je vytváření podmínek pro trvalou připravenost a pohotovost sboru k provedení úspěšného zásahu při požárech a živelných pohromách, k ochraně životů, zdraví a záchraně majetku. Hlavní pozornost a činnost sboru bude zaměřena k naplňování základního poslání, hasičské myšlenky „Bližnímu ku pomoci – vlasti ku prospěchu“.


V oblasti organizační – výbor SDH se bude pravidelně scházet k naplnění povinností základního poslání sboru. Bude podporovat zapojení družstev do soutěží a bude nápomocen při řešení požadavků v obci. Budeme spolupracovat s dalšími složkami v obci. Zajistíme pravidelnou aktualizaci internetových stránek sboru.

V oblasti práce s mládeží – nadále budeme podporovat a zajišťovat výchovnou činnost žáků a dorostu včetně jejich zapojení do hasičských soutěží:

  • 15. 5. 2010 zajistíme přípravu a realizaci XI. ročníku soutěže žákovských družstev ve Vavřinci
  • Na podzim připravíme branný závod pro družstva žáků okrsku Sloup


V oblasti represe – zabezpečíme řádnou údržbu a péči o akceschopnost požární techniky. Budeme uplatňovat požadavky na obměnu a doplnění vybavení výstroje, výzbroje a výjezdové techniky. Budeme se spolupodílet při prověřování akceschopnosti sborů a hasičské techniky na prověřovacích cvičeních v součinnosti s obecním úřadem a SDH Veselice a Suchdol. Zajistíme účast hasičů na školení zásahových jednotek a školení řidičů, strojníků, velitelů.

V oblasti prevence – zajistíme propagaci hasičstva ve vydávaném obecním zpravodaji a ve vývěsní skříňce. V případě potřeby a rozhodnutí obce budeme nápomocni při provádění další preventivní a kontrolní činnosti v obci. Dokončíme průzkum a čistění obecní studny v horní části obce.

V oblasti kulturní a výchovné činnosti – zajistíme návštěvu našich jubilantů při jejich životních výročích v roce 2010. Pro naši mládež se pokusíme připravit dvoudenní soustředění před nasazením soutěžních družstev v rozhodujících okresních soutěžích hry Plamen. Zajistíme účast našich zástupců na jednáních a na valných hromadách okrsku.
Ve dnech 6. – 9. srpna 2010 zabezpečíme konání pouťových zábav v místním parku při tradiční pouti ve Vavřinci. V případě vydaření pouťových zábav zorganizujeme pro členy a příznivce sboru jednodenní zájezd.

Ve Vavřinci dne 27.12.2009

Aktualizováno Pondělí, 25 Duben 2011 19:22