SDH Vavřinec

---------------------------------------

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
Zásahy

Zásahy

Email Tisk PDF

Zásahy JSDH Vavřinec od roku 1998

Rok 2009

19. 6. 2009
Prověřovací cvičení jednotek sborů dobrovolných hasičů obce Vavřinec. V 17:25 vyhlášen požární poplach sirénou pro jednotky Vavřinec, Veselice a Suchdol. Místo cvičení: Vavřinec – rybník pod obcí směrem na Suchdol. Cvičení bylo zaměřeno na dálkovou dopravu vody ze stroje do stroje, prověření akceschopnosti jednotek, techniky a výzbroje, zkouška spojení a komunikace při zásahu. JSDH Vavřinec účast 9 hasičů, použitá technika: CAS 25, PPS 12

1.7. 2009
Po prudké bouřce vyhlásil KOPIS ve 13:30 sirénou poplach pro JSDH Vavřinec. Výjezd na odstranění spadlého stromu přes silnici za Novýma Dvorama, před odbočkou na Suchdol. Účast 9 hasičů.

Rok 2008

3. 5. 2008
Taktické cvičení sloučených obcí v Suchdole za účelem zavodnění závrtu pro potřeby barvící zkoušky. Dálková doprava vody z rybníka v Suchdole do závrtu nad teletníkem. Délka 500m, převýšení 35m, přečerpáno cca. 50 kubíků vody, jednotky: Vavřinec, Veselice, Suchdol, Těchov.
Účast našich hasičů: Horský Radim - velitel, Nečas Petr - řidič,
Nečas Pavel - strojník, Zmeko Pavel, Štolpa Radek

9. 8. 2008
Hašení požáru kůlny ve Vavřinci u Zouharů č. 99, kdy v nočních hodinách a v průběhu konání hasičské taneční pouťové zábavy v parku zasahovalo několik sborů za velmi ztížených podmínek.
Výjezd v 1: 30, účast 12 členů, nasazena CAS 25 a PPS 12, dále účast jednotek: Sloup, Petrovice, HZS Blansko

13. 11. 2008
Požár hospodářské části rodinného domu u Vladíků č.22. Požár byl ohlášen ve 2: 15 hodin. Po příjezdu na místo byly okamžitě nasazeny 2 proudy z CAS 25 a další 2 proudy z dálkového vedení od rybníka. Oheň se podařilo dostat pod kontrolu krátce před 3 hodinou, bylo nutné rozebírat prohořelé konstrukce stropů a krovů a likvidovat lokální ohniska hoření, hašení bylo ukončeno ve 4:15 , dále se požářiště střežilo a vyklízely se prohořelé zbytky. Při příjezdu jednotky se střecha propadala a nebylo již možné zachránit hospodářská zvířata. Požár zničil kůlnu a chlévy domu, oheň, žár, zplodiny hoření a vrstva sutin ze zřícené střechy a stropů usmrtily kozu, prase, slepice a králíky. Objekt zřejmě začal hořet od elektrického osvětlení.
Celkovou škodu vyšetřovatel předběžně vyčíslil na milion korun, podařilo se zabránit rozšíření ohně na obytnou část objektu a také na sousední dům. Hodnotu uchráněného majetku vyšetřovatel vyčíslil na tři miliony korun.
Dále se aktivně zásahu zúčastnili: JSDH Sloup a HZS Blansko.
JSDH Vavřinec účast 15 členů: Horský Radim - velitel, Horský Jindřich, Nečas Pavel - strojník, Nečas Ladislav, Vladík Josef - řidič, Kovařík Radek, Ďugoš Jan, Zmeko Pavel, Kočí Miroslav, Kočí Michal, Kakáč Jiří,
Kakáč Tomáš - strojník, Kakáč Zdenek, Skoták Jiří st., Skoták Jiří ml.
PPS 12 bylo z rybníka přečerpáno dálkovou dopravou vody cca. 70 kubíků vody.

Rok 2007

16.12. 2007
Požár skladu u kabin ve Vavřinci. Požár vyhlášen místní sirénou ve 13:55. Zásahu se zúčastnilo 9 hasičů: Horský Radim - velitel, Nečas Petr - řidič, Kakáč Zdenek, Kakáč Tomáš, Ďugoš Jan, Zmeko Pavel, Novák Libor, Přikryl Radim, Šindelka René.
Na likvidaci požáru byla použita jedna cisterna vody. Následně byla doplněna ze studny na návsi na dohašování a hlídání požářiště.

Rok 2006

31. 3. 2006
Výjezd do Blanska na výzvu HZS k rozvodněné Svitavě, při prudkém jarním tání velkého množství sněhu. Pytlování písku v areálu Technických služeb.
Účast 10 hasičů: Horský Radim - velitel, Nečas Petr - řidič, Meluzín Radek, Nečas Ladislav ml., Kakáč Zdenek, Kakáč Tomáš, Štolpa Radek,
Štolpa Roman, Vladík Josef, Přikryl Radim.
Výjezd ve 22:30 návrat v 1:30.

1. 4. 2006
Odpoledne výjezd CAS 25 + PPS 12 do Sloupu k jeskyním. Účast 10 členů a prováděli jsme odstraňování bahna z chodníků v areálu před Sloupsko- Šošůvskými jeskyněmi.

3. 4. 2006
Dokončení prací u Sloupsko- Šošůvských jeskyní od 16:15 do 20:00.
Účast 7 členů: Vladík Josef- řidič, Kakáč Jan, Zmeko Pavel, Kakáč Zdenek, Kakáč Tomáš, Ďugoš Jan, Meluzín Radek

23. 6. 2006
Taktické cvičení sloučených obcí ve Vavřinci u hřiště. Zkouška koncových hydrantů.
Účast 5 členů + velitel.

16. 9. 2006
Taktické cvičení okrsku Sloup v Němčicích. Vyhlášení poplachu v 16:00, výjezd CAS 25+ PPS 12 v 16:06, příjezd do Němčic v 16:18.
Účast 6 hasičů: Nečas Petr - řidič, Kakáč Tomáš, Brzobohatý Jan,
Nečas Ladislav ml., Štolpa Radek, Nečas Pavel

Rok 2005

19. 3. 2005
Čerpání vody ze sklepů při jarním tání sněhu v obci Vavřinec.

10. 9. 2005
Taktické cvičení okrsku Sloup v Suchdole. Výjezd CAS 25 , 8 členů + velitel.

Rok 2004

25. 6. 2004
Taktické cvičení sloučených obcí- požár rozhledny Podvrší.
17:30 vyhlášen poplach Obú, 17:31 příchod prvního člena, výjezd CAS 25 + PPS 12 v 17:35 ve složení: 7+1 Kakáč Zdenek - zastupující velitel,
Vladík Josef - řidič, Zmeko Pavel, Kakáč Tomáš, Štolpa Radek,
Slouka Josef ml., Novák Libor, Přikryl Radim.
Příjezd na rozhlednu v 17:41. Cisterna připojena na dopravní vedení B75, které rozvinula jednotka z Veselice.

28. 12. 2004
Výjezd ve 13:30 na výzvu HZS Blansko, pomoc při záchranné akci vyprošťování speleologů z jeskyně Nová Rasovna Holštejn. Balení a nakládání hadic.
Účast 6 hasičů: Nečas Petr- řidič, Zmeko Pavel, Kakáč Zdenek,
Kovařík Leoš, Nečas Ladislav ml. , Kakáč Tomáš.
Návrat jednotky v 17:15.

Rok 2003

17. 4. 2003
Jednotka na výjezdu, střežení požářiště lesa pod Veselicí na " Lipové", výjezd v 17:45, návrat 18.4. v 6:15.
Ve 20:45 proveden zásah na rozhořívající dutý kmen stromu, celou noc střežení a prolívání doutnajících míst.
Účast 5 hasičů: Nečas Petr - řidič, Nečas Petr, Musil Tomáš,
Vybíhal Radek, Kovařík Leoš

5. 5. 2003
Jednotka u požáru lesa v Podvrší za Veselicí. Výjezd ve 12:30 návrat ve 14:30. 3x provedena kyvadlová doprava vody z rybníka Podolí u Petrovic.
Účast 4 hasičů: Vladík Josef - řidič, Šebela Zdenek, Slouka Josef ml., Novák Libor

13. 5. 2003
Zásah po přívalovém dešti v obci Vavřinec, odstraňování následků škod na veřejném i soukromém majetku občanů.
CAS 25 v provozu 3,5 hod. PPS 12 v provozu 2 hod.
Účast 10 hasičů: Kovařík Pavel - velitel, Nečas Petr - řidič,
Novák Libor - strojník, Slouka Josef, Kovařík Leoš, Jícha Jan ml.,
Vybíhal Jiří, Ďugoš Jan, Nečas Alois, Horský Radim

26. 5. 2003
Zásah při bleskové povodni ve Sloupě po prudké bouři s krupobitím a přívalovém dešti.Výjezd jednotky CAS 25, PPS 12 v 16:30 návrat ve 23:00 hod. PPS 12 čerpání vody ze zatopených sklepů, ostatní členové zásahové jednotky pracovali na zprůjezdnění silnice směrem od kostela k jeskyním.
Účast 11 hasičů: Kovařík Pavel - velitel, Nečas Petr - řidič,
Vladík Josef - strojník, Nečas Alois, Kakáč Zdenek, Meluzín Radek, Martinák Robin, Novák Libor, Kovařík Leoš, Slouka Josef ml., Jícha Jan ml.
Také přišly pomoct ženy: Slouková Kateřina, Burgetová Hana,
Dvořáková Kateřina, pomáhaly s úklidem na obecním úřadě.
Druhý den výjezd ráno v 6:00 hod v počtu 4 mužů: Nečas Petr,
Kovařík Leoš, Jícha Jan ml., Kakáč Zdenek. S vozidlem CAS 25 jsme prováděli čištění náměstí, chodníků a cest od bahna. Návrat domů večer ve 20:00 hod a třetí den jsme na místě pomáhali s úklidem v odpoledních hodinách. Další dny jsme dělali údržbu techniky, výzbroje a výstroje, aby vše bylo dokonale připraveno k dalším výjezdům.

21. 6. 2003
Taktické cvičení sloučených obcí na Nových Dvorech.
Poplach vyhlášen sirénou ve 13:25, výjezd vozidla CAS 25 + PPS 12 v počtu 8 členů: Kovařík Pavel - velitel, Nečas Petr - řidič,
Kovařík Leoš - strojník, Přikryl Radim, Musil Tomáš, Brzobohatý Jan,
Kakáč Tomáš, Jícha Jan ml.
CAS 25, na místě proveden první zásah za 8 minut po vyhlášení poplachu.

2. 8. 2003
Taktické cvičení okrsku Sloup ve Vysočanech na objekt ZD.
CAS 25 + PPS 12, účast 8 členů.
Provedena dálková doprava vody PPS 12.

Rok 2001

14. 2. 2001
Likvidace hořící trávy na pastvisku pod hřištěm. Požár vznikl v 15 hodin, vyhořela plocha o rozloze přibližně 1 ha. První křest při zásahu si odbyla nová automobilová cisternová stříkačka, do které doplňovali při požáru vodu profesionálové z Blanska.
Výjezd CAS 25, HZS Blansko CAS 32.
Zásahu se zúčastnilo 12 hasičů z Vavřince:
Meluzín Radek - velitel, Vladík Josef - řidič, Kakáč Zdenek, Nečas Petr, Ditrich Mojmír, Vybíhal Jiří, Kovařík Leoš, Jícha Jan ml., Štolpa Antonín, Zmeko Pavel, Vybíhal Josef, Vladík Josef st.

2. 4. 2001
Opětovné zahoření suché trávy na místním pastvisku, cca. 300 čtverečních metrů.
Výjezd CAS 25 v 16:45 , likvidace v 17:30
Účast: 3 hasičů
Meluzín Radek - velitel, Horský Radim - řidič, Nečas Petr

Rok 1998

Hašení požáru toho času neobydleného rodinného domku č. 3 v naší obci, který vznikl dne 2. září asi ve 14, hodin 15 minut. Na likvidaci požáru, který se velmi prudce rozšířil se podílelo 14 hasičů z Vavřince. Do likvidace požáru se dále zapojilo 5 hasičů z Petrovic, 5 hasičů z Veselice, 3 hasiči ze Sloupu a zásahová jednotka z Blanska.

Aktualizováno Úterý, 14 Červen 2011 14:39