SDH Vavřinec

---------------------------------------

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Hra plamen 2016 - 2017

Tisk

V ročníku 20016-2017 se opět zapojíme do celostátní soutěže hry Plamen. Letos jsme poskládali družstvo mladších žáků a dorostu. Výbor sboru činnost mladých hasičů podporuje. Žáci trénují pod vedením Tomáše Kakáče, Pavla Nečase. a Petr Nečas. Dorost si nechává Radim Kočí.

mladší:

Vojtěchl Hejč

Antonín Moravec

Jan Moravec

Michal Skoták

Vít Šamalík

Aneta Vybíhalová

Tomáš Vystrčil

Josef Závodník

 

Činnost s kolektivem jsme zahájili 24. ledna a to přípravou na zkoušky z odbornosti. Scházeli jsme se jednou týdně ve společenské místnosti budovy Mateřské Školy. Děti absolvovali 6 tréninků, které byly zaměřeny na teorii hasiččiny a různými prezentacemi se učili na odznak preventista junior. 4. března jsme se účastnili na testech odznaků odbornosti v Ostrově u Macochy, a tím jsme splnili povinnou část pro celoroční činnost hry Plamen. Nutno podotknout, že ústní zkoušky byly na vysoké úrovni a dětem nebylo dáno nic zadarmo.

Poté již probíhala běžná příprava na disciplíny v požárním sportu. Scházeli jsme se dvakrát týdně na hasičské dráze za hřištěm. Během jara se k nám přidali nový členové. První závody proběhly 18. února v šošůvském kulturním domě. Na okrskové uzlovačce náš sbor reprezentovali 3 mladší žáci, 2 starší žáci a 2 dospělí. Z výsledků lze vytáhnout výkon Toníka Moravce nejml., který v motání hadice obsadil 2 místo z 31 jednotlivců. 14. května se účastnili naši dorostenci jarního kola hry Plamen a pod vedením Radima Kočího sklízeli ovoce. Matěj Kadlec obsadil 3. místo ve starším dorostu a Jirka Marek 4. místo v kategorii střední dorostenci. Druhý zmiňovaný se podíval i na soutěž krajskou, kde sbíral nejednu zkušenost. Do prázdnin jsme ještě absolvovali soutěž v Bořitově a Senetářově. Tréninky jsme ukončili 26. června opíkačkou u rybníka Račák s odbornou přednáškou hajného Davida Živného. Tímto mu děkuji, dále děkuji Josefu Sloukovi ml. za zajištění občerstvení a dopravy k rybníku a zpět.

Následoval prázdninový odpočinek, který byl ukončen v posledním týdnu měsíce srpna. Počasí nám přálo, a tak jsme využili slunné dny k tréninku požárního útoku. Hned první trénink byla dětem představena nová stříkačka PPS 15, kterou se nám podařilo zakoupit za podpory dotace z obecního úřadu. Nový stroj by měl naše družstvo posunout ke špičce závodníků.

První podzimní soutěž nás čekala 9. září ve vedlejší obci Petrovice. Soutěžilo se v požárním útoku a štafetě dvojic. Tato soutěž byla zahrnuta do okresní ligy, a tak díky 11. místu z 20 družstev jsme brali i nějaký ten bodík do celkového hodnocení.

Hned následující týden jsme přešli k přípravě na závod požární všestrannosti a to dvakrát týdně. V pondělí probíhala střelba ze vzduchovky a vázání uzlů v areálu u vleku. Ve čtvrtek pak probíhala teorie v hasičské klubovně. Dne 15. a 16. září proběhlo již tradiční soustředění u vleku s přespáním ve společenské místnosti v budově Mateřské Školy. První den proběhl nácvik překonání překážky po vodorovném laně, dále pro děti byly připraveny různé hry. Se zapadajícím sluncem byl rozdělán táborák a byly opečeny párky. Večer byl pak zakončen stezkou odvahy. Následující den nás čekaly dopolední závody ve Sloupu, kde se nám podařila vyhrát medová štafeta. Následoval přesun na oběd a poté byly procvičovány ostatní části disciplíny požární všestrannosti. Zhodnocení a zakončení proběhlo kolem 15. hodiny. Přes nepříjemné sobotní počasí se akce vydařila a doufám, že i děti byly spokojené. Akce by nemohla proběhnout bez obětavosti skupinky pořadatelů za což jim děkuji..

30. září proběhl zkušební okrskový branný závod v Housku. Připravenost z předchozích tréninků byla znát a tak jsme se radovali z bronzové příčky. 7. října přišel den D. Družstvo zajíždělo do Velkých Opatovic na podzimní kolo hry plamen. Účast byla velmi hojná, dorazilo 485 mladých hasičů a 89 dorostenců. V tak velké konkurenci naše hlídka dosáhla v kategorii mladších na 26 místo z 54 hlídek. Na branný závod se připravovala i Michaela Kadlecová, která obsadila v kategorii dorostenek 2 místo z 10 závodnic.

Během celého roku probíhala okresní liga mládeže. Našemu družstvu se podařilo objet 3 bodované závody a skončilo na 27 místě ze 45 družstev s 29 body.